د انجونو لپاره نومونه

امنه،آسـيه،آصفه،اريــه،اسمآء،انيسه، انيـقه، بانو،بــــشري،بلقيس،تائبه،ترنم، ثريا،ثمــينه،ثوبيه، جميله،جـمال بی بی ،حامده،حبيبــه،حديقه،حــسينه حفيظه،حـــواء،حُمَيراء،حليمه،حِنـا، حنيفه، خاتون،خالده،خانم،خديجه،خـيرالنساء دردانه،ذكــيه،رابعه،راحـــله، رخـسانه، رضيه،رعنـا،رفيقه،رقـيه،رميزه، روزينه،ريحانه،راشده،رضـوانه، رحيمه،راحمه،رافعه،راجــعه،رفـيعه، زاهده،زبيــده،زرينه،زليــخا،زهرا،زُهـره،زيبا ،زينـب،زينت، ساجده، سائره،ستاره،سعديه،سعيده،سكينه، سلمي،سليمه،سُمَيرا، شازيه،شاكره،شاهده،شبينه،شكيله،شفيقه، شمــــــــــايله،شميــــــــــمه،شهنــــــــــاز ،شيريـــــــنه،شـــــــــــريفه، صـــــــــــابره،صاحـــــــــبه،صـــــــــدقه، صـــــــــديقه،صــــــــــالحه،صبيحــــــه،صفـــــوراصـــــــــــفيه، طالعه،طاهره،طيـــــــــــــــبه، عابده،عرفه،عاصمـــــــــه،عاطفه، عاقله، عاكــــــــــــفه،عاليه،عامره،…

Continue Readingد انجونو لپاره نومونه

د لغمان اوسنی وضعيت د چا له خوا او پر کومه خوا؟

پوهاند محمد اسماعیل یون شل ورځې وړاندې لغمان ته تللی وم، حالات مې چې وکتل د لغمان په ويالو کې د ژوند اوبه هم بهېدې، خو د يوې تراژيدۍ وږم…

Continue Readingد لغمان اوسنی وضعيت د چا له خوا او پر کومه خوا؟

مورنۍ ژبه | لیکنه: رحمت الله محمد

لمړی به مورنۍ ژبه وپیژنو:  مورنۍ ژبه هغي ژبي ته ویل کیږي کومه چې یو انسان یې په لمړي ځل له خپل مور او پلار څخه زده کوي. ترڅو له…

Continue Readingمورنۍ ژبه | لیکنه: رحمت الله محمد